ورودی نامعتبر است

مشخصات فنی :

جنس کارت را انتخاب نمایید :(*)
لطفا جنس کارت ویزیت خود را انتخاب نمایید !

ابعاد : 9 در 6 سانتیمتر / مدت تحویل : 8 روز کاری پس از تایید طرح

ابعاد : 9 در 6 سانتیمتر / مدت تحویل : 15 روز کاری پس از تایید طرح

ابعاد : 9 در 6 سانتیمتر / مدت تحویل : 18 روز کاری پس از تایید طرح

ابعاد : 9 در 6 سانتیمتر / مدت تحویل : 25 روز کاری پس از تایید طرح

ابعاد : 8 در 4.8 سانتیمتر / مدت تحویل : 15 روز کاری پس از تایید طرح

ابعاد : 8 در 4.8 سانتیمتر / مدت تحویل : 18 روز کاری پس از تایید طرح

ابعاد : 8 در 4.8 سانتیمتر / مدت تحویل : 25 روز کاری پس از تایید طرح

ابعاد : 5 در 5 سانتیمتر / مدت تحویل : 18 روز کاری پس از تایید طرح

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

تعداد :

ورودی نامعتبر است

گارانتی سفارش :

ورودی نامعتبر است

مبلغ قابل پرداخت (تومان) :
ورودی نامعتبر است

0 تومان

محتوای طرح :

مطالب روی کارت :
ورودی نامعتبر است

مطالب پشت کارت :
ورودی نامعتبر است

توضیحات طرح :
ورودی نامعتبر است

آپلود تصاویر مورد نیاز :
ورودی نامعتبر است

مشخصات سفارش دهنده :

نام و نام خانوادگی :(*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید !

موبایل :(*)
لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید !

تلفن ثابت :
ورودی نامعتبر است

استان :
ورودی نامعتبر است

شهر :
ورودی نامعتبر است

آدرس دقیق پستی :(*)
لطفا آدرس دقیق خود را وارد نمایید !

آدرس ایمیل :
ورودی نامعتبر است

شماره تلگرام ( جهت ارسال طرح) :
ورودی نامعتبر است


موارد قابل توجه :
_ فاکتور چاپی و مهر شده به همراه سفارشات، تحویل شما می گردد.
_ تمامی سفارشات چاپی با 3 تا 7 درصد باطله یا کسری تحویل می گردد.
_ ارسال سفارش فقط برای شهرستان "ارومیه" رایگان بوده و برای سایر استان ها هزینه ی ارسال به عهده مشتری می باشد.

قوانین و مقررات(*)
لطفا قوانین و مقررات را تایید نمایید.