استفاده شما از سامانه سفارش آنلاین ایده نگار و سفارش خدمات از این پایگاه به معنی توافق کامل شما با شرايط و ضوابط ذیل تلقی می گردد :

1 - سفارش شما در صورت پرداخت وجه ثبت شده و در صورت عدم پرداخت وجه هیچ اقدامی از بابت طراحی و چاپ خدمات مورد نظر انجام نخواهد شد.

2 - در صورت پرداخت وجه، سفارش شما ثبت شده و وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد.

3 - در حال حاضر ارسال رایگان فقط مخصوص شهرستان ارومیه بوده و در صورت سفارش از سایر نقاط کشور، هزینه ارسال به عهده خود شما خواهد بود.

4 - در صورت عدم حضور در موقع ارسال سفارش، هزینه ارسال مجدد به عهده شما خواهد بود.

5- ارسال سفارش فقط برای شهرستان "ارومیه" رایگان بوده و برای سایر استان ها هزینه ی ارسال به عهده مشتری می باشد.