دامنه چیست؟

دامنه در حقيقت نام وب سايت شما مي باشد كه از دو قسمت نام و پسوند تشكيل شده است. پسوندهاي بين الملي رايج عبارتند از com و net و org  كه داراي مصارف عمومي مي باشند و هر يك به ترتيب معرف سايتهاي تجاري (Commercial) ، شبكه (Network) و سازماني يا غير انتفاعي (Organization) مي باشند. در ثبت اين دامنه ها هيچ محدوديتي وجود ندارد ولي نامها با اولويت درخواست ثبت مي شوند و براي مدت يك تا ده سال (قابل تمديد) با توجه به حق الثبت پرداختي معتبر مي باشند.علاوه بر پسوندها عمومي و خاص ، كشورهاي مختلف نيز مي توانند اقدام به درخواست پسوند با كد اختصاري كشور خود (دو حرفي) را بنمايند. برای مثال پسوند کشور ایران ir و پسوند کشور ترکیه tr می باشد.

 

تعرفه ثبت و تمدید دامین در ایده نگار:

 

    com.
net. info. org.
ir.
  مدت
1 سال 1 سال 1 سال 1 سال 1 سال
  قيمت
54 هزار تومان 54 هزار تومان 60 هزار تومان 60 هزار تومان 12 هزار تومان

 

 جستجوی دامین (whois)